Valtiopeli 15

Sivut

Kommentit (2622)

Vallu
Seuraa 
Liittynyt9.9.2015

@Kyporia [punaleimaisehkoa]

Ohjusvene Vinio on juuri saapumassa Burutin laivastosatamaan. Voitte ottaa sen vastaan aluevesienne rajalla. Korvetti Cuccion tarvikkeiden täydentämisessä taasen on tullut ongelmia mutta ne tullaan korjaamaan niin nopeasti kuin vain voidaan.

Kastamere antaa täyden tukensa tätä Kyporialle, joka ei välttämättä ole ehkä ainoa iskujen kohde. Kyseessä saattaa olla vieläkin laajempi operaatio "vihollisen" taholta, ehkä jopa koko VIHTA:n nimistäminen. Paljon voi spekuloida, mutta vähän voi sanoa varmuudella.

;_;

Daniel Farechi on tuomittu kahdenkymmenen tuhannen liiran sakkoihin sekä puolen vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Tuomion antoi ylituomari Geobald Rafoelis, joka totesi Farechi syylliseksi kapinaan ja kansankiihotukseen. Farechi tunnustaa itsensä syylliseksi kapinaan, muttei kansankiihotukseen.

Vaalilautakunnan entisen puheenjohtajan Olivia Deboggen tuomio kuullaan IRL huomenna. Miguel de Holland taas ei ilmestynyt toiseen oikeudenkäynti-istuntoonsa vaan lähti Aeromeren äkkilähtölennolla Wenetziaan. Kone ei ole vielä saapunut maahan ja sitä on käsketty kääntymään takaisin.

"Sana on kuin nuoli, lähetettyäsi se matkaan et voi saada sitä takaisin."
- Doran Martell (?)

Käyttäjä4445
Seuraa 
Liittynyt23.10.2016

@sotatuomari

Kyporian keisari ilmoittaa puheessaan, että sariini-iskuun syyllistynyttä terroristia kuulusteltaessa on tullut ilmi Khalifornian osallisuus iskuun ja sen suunnitteluun ja että tämä vahvistaa lentokonekaappauksen tutkinnan yhteydessä saadut tiedot ja tästä syystä kokee Kyporia Khalifornian hyökänneen aseellisesti sitä ja sen kansaa vastaan ja näin pyrkineen vaikuttamaan sen päätöksiin ja tästä syystä Kyporia ei koe aloittaneensa sotatoimia, mutta on mielestään oikeutettu vastaamaan hyökkäykseen aseellisesti ja, että tästä lähtien Kyporia tunnustaa Asraelin asioissa vain Kyporiassa perustetun Tammisen sijaishallituksen.

Välittömästi puheen jälkeen Kyporia käynnistää operaatio aamutähden, jossa Kyporian on tarkoitus lamauttaa Khalifornian mahdollisuudet käydä koordinoituja sotatoimia Lähi-Idässä ja suorittaa aktiivista vastarintaa ja ottaa haltuun Asraelin alue. Operaatioon osallistuvat maanpuolustusjärjestö Rälssi, 20. Ohjusprikaati, Liborian sotilaslääni, reservi ja ilma- ja merivoimat.

Vihollinen pyritään kukistamaan mahdollisimman nopeasti omaa sekä laadullista, että määrällistä ylivoimaa hyödyntäen. Khalifornian 5 prikaatia lamautetaan mahdollisimman nopeasti.

Operaatio:

20. Ohjusprikaati ampuu 20 ballistista ohjusta ja risteilyohjusta sirpale- ja tai sirotemiinakärjellä Khalifornian lentotukikohtiin. Lisäksi tykistöreservin raskaat raketinheittimet ampuvat keskityksen sirotemiinoja kantamalla oleviin lentotukikohtiin. Tulivaikutuksella tuhotaan kiitoradat ja estetään koneiden lentoonlähtö (ilman pioneerein suoritettua raivausta).

Samalla Asraelissa jo olevat erikoisjoukot valtaavat ilmasotatoimien johtokeskuksen, tai estävät sen toiminnan asevaikutuksella. Ylemmän portaan upseeristo (vapaalla oleva osa) pyritään eliminoimaan erikoisjoukoin.

H+0h

1. hävittäjälaivue iskee Khalifornian merivoimien tukikohtiin ja aiheuttaa mahdollisimman suurta tuhoa sen kalustolle ja kyvylle ylläpitää laivaston taistelua.

2. hävittäjälaivue iskee Khalifornian ilmavoimien tukikohtia vastaan ja tuhoaa mahdollisimman paljon kalustoa maassa, itse koneiden lisäksi asevaikutus kohdistetaan myös huolto- ja johtoelimiin.

Tämän jälkeen ilmavoimat asetetaan tukemaan meri- ja maavoimien taistelua, mutta niille annetaan oikeus jatkaa hyökkäyksiä vihollisen meri- ja varsinkin ilmavoimia vastaan ja pitää ne lamautuneina.

...jatkua...

Barbara barbaribus barbabant barbara barbis.

Käyttäjä4445
Seuraa 
Liittynyt23.10.2016

@sotatuomari

H+1h

Osasto Hypatia (Rannikkoprikaati, ei ohjuspatteristoa tai paikallisyksikköjä) suorittaa maihinnousun Tel Aviin ja ottaa haltuun sataman infrastruktuurin, virastorakennukset ja strategiset kohteet ja linnoittautuu asemiinsa.

Osasto Mariel (Maahanlaskurykmentti ja laskuvarjopataljoona) suorittaa maahanlaskun Jerusalemiin ja ottaa haltuun virastorakennukset, strategiset kohteet ja lentokentän tai lentotoiminnan ylläpitoon riittävän alueen.

Osastojen siirtämistä tuetaan 2. hävittäjälaivueen ja merivoimien avulla. Osastojen tarkoitus on sitoa vähintään kahden prikaatin vihollisjoukot, luultavasti vihollinen ei saa osastojen nopeaan tuhoamiseen riittävää voimaa kasaan vain Asraelin joukoillaan.

18. Vuoristoprikaati ottaa harhautuksena haltuun Golanin kukkulat.

H+3h

Ensimmäinen porras ylittää rajan. Joukot jaetaan kahteen yhtymään Aurelianus (kärkenä 13. pspr, 1 mektstos ja 14 mekpr) joka etenee Tel Aviin Haifan kautta ja Tsabutei (10. pspr ja 15. mekpr) joka etenee Nazarethin kautta Jerusalemiin. Yhtymät suorittavat etenemisen mahdollisimman nopeasti, kohdatut joukot tullaan joko murskaamaan panssarien alle tai ne ohitetaan, niiden huolto ja viestintä tuhotaan ja jätetään jalkaväen tuhottaviksi.

Yhtymien tukena toimivat 2., 6., 7., 9., 11. ja 17. jalkaväkiprikaati ja 8. valmiusprikaati. Prikaatit suojaavat yhtymien sivustat ja tuhoavat kohtaamansa vihollisen.

H+26h (arvio)

Kun Aurelianus on saavuttanut Tel Avin ja vapauttanut osasto Hypatian se jatkaa harhautuksena etenemistä kohti Gazan kaistaletta. Toinen porras aloittaa hyökkäyksen Tel Avista kohti operaation toista kohdetta Jerusalemia, hyökkäyksen kärkenä toimii 2. mektstos ja sitä tukevat 16., 23. ja 25. jvpr ja 24. vuoristoprikaati.

Tähän asti toinen porras pidetään osana reserviä, sen joukkoja tullaan kuitenkin käyttämään, mikäli vihollinen antautuu ratkaisevaan taisteluun. Tässä tapauksessa 1. ja 2. porras tuhoavat sen yhteistoiminnallaan.

Kun Tsabutei ja 2. porras ovat valloittaneet Jerusalemin ja vapauttaneet osasto Marielin ne jatkavat etenemistään kohti Be'Er Shevaa ja Eilatia. Operaatio päättyy Eilatin valtaamiseen.

Suunnitelmassa toistaiseksi mainitsemattomat joukot pidetään reservissä - poissulkien ylijohdon tykistöreservi joka tukee 1. ja 2. portaan taistelua.

Merivoimien Välimeren laivaston tärkeimmäksi tehtäväksi asetetaan vihollisen huolto- ja täydennyskuljetusten estäminen. Kaikki vihollisen lipun alla kohti Asraeli purjehtivat alukset ja lentokoneet tuhotaan tai käännytetään takaisin. 1. hävittäjälaivue tukee merivoimia tässä. Rodoriaan sijoitettu ilmatorjunta ja kaksi sota-alusta estävät edellä mainitut kuljetukset Kreikan saariston läpi.  

VIHTA:n tarjoama sotavoimat käytetään ilma- ja meriherruuden hankkimiseen Välimerellä ja Gibraltarilla, lisäksi Kastamereltä tiedustellaan sen halukkuutta laajentaa alueitaan Tunisiaan.

Barbara barbaribus barbabant barbara barbis.

A.N.K.K.A
Seuraa 
Liittynyt5.3.2016

Qruutin armeija ilmoittaa vastetahtoisesti tukevansa Kyporiaa. Maa ei vielä ole ilmoitttanut avun suuruutta. Qruutissa on noussut suuria mieleosoituksia VIHTA-jäsenyyttä vastaan. Moni qruutilainen vastustaa sotaa viimeiseen asti, ja pitää epäoikeutettuna, että Kyporia "aloittaa sodan" Khaliforniaa vastaan. Lisäksi pyynnöt tiedustelun aloittamisesta ja vahvistamisesta Qruutissa pelottavat kansaa. Viimeisenä niittinä VIHTA-jäsenyydelle voidaan nähdä se, että Qruutin ylähuone ja kuningatar antoivat tänään tukensa pikaiselle siirtumiselle pois VIHTA-järjestelmän alta.

-:-:-

Katistan on tänään virallisesti julistanut avoimen sodan Kyporia vastaan, ja aloittaa heti sotatoimet siirtämällä suuren määrän ohjuksia laukaisuvalmiiksi. Katistanin johto ilmoittaa, että mikäli Kyporia ei lopeta ilmeisesti vain kapitalismin levittämiseen tähtäävää sotaa, joutuu se kokemaan koko Katistanin sotilasmahdin. 

/Kaikki Katistanin tiedot löytyy Wikistä./

Ich heiße super fantastisch.

Käyttäjä4445
Seuraa 
Liittynyt23.10.2016

Kyporia huomauttaa, ettei se aloittanut sotaa "syytöntä" valtiota vastaan vain kapitalsimiaan levittääkseen. Kyporia on viimeisimpien viikkojen, jopa kuukausien, aikana joutunut Khalifornian toteuttaman hybridisodankäynnin kohteeksi.

Khalifornia on aktiivisesti pyrkinyt horjuttamaan Kyporian rauhanomaista tilaa käymällä ns. trollisotaa ja levittämällä disinformaatiota.

Tämän epäonnistuttua Khalifornia yritti luotettavien tutkimustulosten mukaan kolmoistornien toisintoa kaappaamalla Kyporialaisen lentokoneen, onneksemme isku epäonnistui kaappauksen tapahduttua ennen lentoonlähtöä. Iskun ainoa vangiksi saatu kaappaaja on myöhemmin tunnistettu Khalifornialaisten erikoisjoukkojen jäseneksi sekä haastattelujen että jopa lehtikuvien perusteella.

Khalifornia on iskenyt Kyporialaisia viestimiä vastaan valtiotasolla Stuxnet-viruksen kautta (s.154), viruksen joka lyö kaappaamaansa koneeseen leiman 491899-1992-Must.Pek. Khalifornian itsenäistymispäivän, sisällissodan loppuajankohdan ja lyhenteen kommunistisen diktaattorin nimestä.

Lopulta Khalifornia toteutti viimeisen siirtonsa ja iski kansainvälisesti kielletyn taistelukaasun avulla upseerikunnan iltajuhliin. Kaksikymmentäviisi naista ja viisitoista miestä kuoli kahdeksankymmentä osallistujaa loukkaantui pahoin. Iskun suorittanut terroristi saatiin myöhemmin kiinni, tämän yritettyä paeta Kyporiasta vesiteitse. Kuulusteluissa myös tämän iskun suorittanut terroristi todettiin Khalifornialaiseksi sotilaaksi. kyseinen terroristi myös myönsi toimineensa Khalifornian käskystä.

Kyporia ei aloittanut sotatoimia tai hyökännyt asevoimin Khalifornian kansaa vastaan, sen sijaan satoja kyprejä olisi kuollut, mikäli Khalifornian suunnitelma konekaappauksen suhteen olisi toteutunut. Neljäkymmentä kypriä sai surmansa Khalifornian toimesta ilman Khalifornian sodanjulistusta. Kaikki Kyporian tiedustelutieto viittaa Khalifronian valmistelleen Kyporiassa kommunistista vallankumousta, joka toteutuessaan olisi johtanut kymmeniin tuhansiin kuolemiin, satoihin tuhansiin poliittisiin vankeihin ja lopulta koko Kyporian kansan katoamiseen.

Kyporia ei tule sallimaan sitä!

Barbara barbaribus barbabant barbara barbis.

Vallu
Seuraa 
Liittynyt9.9.2015

@Kyporia ja sotatuomari [salaista]

Tilanne on edennyt hyvin nopeasti, eikä Kastameressä pidetä siitä. Kastameren laivaston Lisso-luokan ohjusveneet ovat kuitenkin aloittaneet jo nyt Khalifornian Tunisian vesillä kulkevia sotalaivoja kohti hyökkäämisen. 5. maahanlaskuprikaati on laskettu Tunisian pohjoisosien sisämaahan ja ilmavoimat ovat aloittaneet Khalifornian viestintäkeskuksien ja sotilastukikohtien pommittamisen rypälepommeilla.

Kaikki liikenne Tunisiian pyritään estämään laivaston ja ilmavoimien yhteistyöllä.

Tunisian asumattomille rannoille pyritään tekemään ensipommitusten jälkee maihinnousu. Khalifornian sotajoukot pyritään piirittämään mahdollisimman nopeasti toimipisteisiinsä ja kaikki viestiliikenne pyritään katkaisemaan tai vähintäänkin kaappaamaan.

KSL-Sumerai luokan korvetit auttavat Gibraltarin hallussapidossa. CMS Caveccibo saatetaan lähettää Atlantille partioimaan vihollisen laivaston liikkeistä joidenkin kunnialippueen laivojen kanssa.

Operaatiot

Operaatio Kyyhkynen - vaihe 1

La Galitin saari otetaan haltuun kahden maihinnousualuksen kanssa. Tunisian rannikon ilmatila otetaan mahd. nopeasti haltuun. 20 Tzar-luokan joukkojenkuljetusvenettä partioi saaren ympärillä, kun se on otettu haltuun.

Operaatio Kalasääski - vaihe 1 

Samanaikaisesti Kyyhkysen kanssa Soussen ja Nabeulin satamat saarretaan ja niitä pommitetaan. Maihinnousujoukot pyrkivät valtaamaan kaupungit rannikolle siirretyn vedettävän tykistön avulla. Soussen ja Nabeulin lähellä olevat lentotukikohdat joutuvat hyökkäysten alaisiksi ja niiltä nouseminen estetään.

Operaatio Rantasipi - vaihe 2

Maihinlaskuprikaati ottaa haltuunsa El Kefin kaupungin, joka on helppo eristää huoltoyhteyksistä sen syrjäisyyden vuoksi. Kaupungin kaikki lentokentät otetaan haltuun ja rautatieasemat myös. Kaupungin reserveihin hyökätään heti kaupunginvaltauksen yhteydessä.

Operaatio Harmaalokki - vaihe 3

La Galitin ja Soussen joukoista otetaan molemmista 1/3 Tunisiin kohdistuvaa hyökkäystä varten. Ilmavoimat pitävät huolen lentoliikenteen seisahtuneisuudesta, pioneerit rautateiden. La Galitista siirretään joukkoja rannikkokylien valtaukseen ja Bizerteä kohti etenemiseen. Nabeuliin sijoitettu 9. mekanisoidun taisteluprikaatin kuljetuspanssariajoneuvopataljoona siirretään Nebeulin niemelle, jotta se saataisiin otettua haltuun.

Operaatio Tukkakoskelo - vaihe 4

Kun kaikki edellämainitut operaatiot on toteutettu, Bizerteen siirtyneet La Galitin maajoukot ryhtyvät 9. mekanisoidun taisteluprikaatin avulla kohti L'Arianaa. El Kefistä ja Soussesta yhdistetyt joukot saartavat Tunisin kaupungin kaakosta ja lounaasta. La Goulettessa suoritetaan rintaman viimeinen suuri maihinnousu.

Operaatio Kuikka - vaihe 5

Kun edellämainittu operaatio on toteutettu, Tunisin kaupunki on piiritetty ja muut kaupungit on otettu täydellisesti haltuun. Khalifornia pakotetaan antautumaan Tunisin kaupungin säälimättömän pommittamisen uhalla, mutta jos maa ei antaudu niin kaupunkia pommitetaan kahden viikon ajan rankasti, ennenkuin siihen aiotaan lopullisesti hyökätä.

"Sana on kuin nuoli, lähetettyäsi se matkaan et voi saada sitä takaisin."
- Doran Martell (?)

Sheltti
Seuraa 
Liittynyt26.2.2016

Cesta lähettää 450 sotilasta, kaksi (2) vartiolaivaa (IRL Tapper Class), neljä (4) panssaroitua autoa ja neljä (4) Fox 432 -IFV:tä Kyporialle avuksi, sillä Cesta erittäin pienenä maana ei voi lähettää paljoa enempää apua riskeeraamatta omaa puolustustaan.

USA:n joukot Kyporialle avuksi tulevat myöhemmin...

Yllekirjoitus, ei alle!

Mix313131
Seuraa 
Liittynyt26.6.2016

Voin tuomaroida, mutta saattavat venyä lauantaille. Yritän ehtiä aikaisemmin, mutta puhelimella kirjoittaminen ja asioiden suunnittelu on vaikeaa.

Pahinta uusissa kirjoissa on se, että vanhoja ei ehdi lukea.
Opiskelemme historiaa oppiaksemme, että emme opi historiasta mitään.

Bubbleduck
Seuraa 
Liittynyt24.12.2014

Pakistadin kommunistit ovat ottaneet haltuunsa monta kaupunkia, ja poliisit joutuvat piakkoin pyytämään armeijaa peliin. Derka Moje pureskelee hermostuneesti kynsiään.
---------------
Pakistadin mielestä kyporia-asrael sota part kakkosella ei ole mitään järkeä. "Eikö Kyporia tajua, että taistelu Khaliforniaa vastaan on aivan turhaa?" sanoo Derka Moje, kun tältä loppuu pureskeltavat kynnet
---------------
Krinidadin mielestä Kyporia on hyökännyt turhaan viattomaan pikku Asraeliin. Krinidadin parlamentti on äänillä 88-12 päättänyt liittyä sotaan Asraelin puolelle. Täten Krinidad julistaa sodan tällä punaisella sekunnilla Kyporialle.
@Salaista, sotatuomari
Krinidad rupeaa miinoittamaan Gibraltarinsalmea miinalaivoilla.

Bu matn tarjima qilingan

Käyttäjä4445
Seuraa 
Liittynyt23.10.2016

@VIHTA [salaista]

Kyporia kiittää tuekseen asettuneita jäsenmaita, ja varsinkin Kastamereä, joka ensimmäisenä vastasi kutsuumme.

Palataksemme faktoihin, kommunistinen Katistan on liittynyt Khalifornian kommunistiseen rintamaan - kuten ennalta saattoi arvatakin. Luultavasti valtiot olivat yhdessä suunnitelleet vallankaappaukseen johtavia operaatioita ja terrori-iskuja. Mikäli Katistan tajuaa julistaneensa sodan sekä Kyporiaa, että tällä teolla VIHTA:a vastaan asettaa se Cestan vaaraan. Tästä syystä Kyporia ei kehota Cestaa siirtämään joukkoja Välimerelle. Lisäksi Qruutin lupaama tuki tulisi mielestämme siirtää pohjoiselle lohkollemme mahdollista (Katistanin) maihinnousua vastaan. Yksi Kyporian ohjusilmatyynyaluksista ja mekanisoitu taisteluosasto ovat edelleen sijoitettuina Cestan alueella.

Krinidadin liittymistä sotaan voidaan taasen pitää yllättävänä. Selvästi vahvat valtaoikeudet omaava kuningatar ja monarkistinen valtio tukevat kaikkea tuota inhoavaa aatetta. Sodanjulistus koskee myös sotatoimiin toistaiseksi osallistumatonta /epäaktiivista/ Jeylantia. Ehdotamme Jeylannin toteuttavan seuraavan taktiikan: J:n pommikone lentää ja tiputtaa mukavan räjähteen Krinidadin ainoan kiitoradan päälle ja estää koneiden ilmaannousun - yksi J:n hävittäjälaivueista lentää Krinidadin ylitse ja upottaa miehityksen puutteen takia satamassa kelluvat alukset - J siirtää alueelle pienen sotilasyksikön ja kukistaa lopun vastarinnan.

//Käytännössä Krinidad ja Katistan julistivat VIHTA:n säädöstön kautta sodan epäaktiiviselle valtiolle - miten Jeylannin osallisuus siis käsitellään, osallistuuko sotaan vaiko ei?

Emme rehellisesti sanoen usko Kyporian tarvitsevan luvattuja vahvistuksia (pelkästään ensimmäinen hyökkäysportaamme käsittää yksitoista prikaati - kaksinkertaisesti koko Asraelin Khalifornialais miehitykseen nähden - lisäksi Kyporialla on puolellaan yllätys ja kyky tuhota Khalifornian Asraelin ilmavoimat jo kentälle yllätyksen turvin - pessimistisimmätkin arviomme kattavat neljän päivän sotaretken) ja kehotammekin USA:a lähettämään joukkonsa joko Kastameren tai Cestan avuksi. Eliminoituamme vastarinnan tulemme todennäköisesti lähettämään vahvistuksia Kastameren tueksi Tunisiaan.

Pakistadin tilanne tulee selviämään muutamien päivien sisällä. Nykyisellään Derka Moje näyttää lähinnä sätkynuken irvikuvalta ja heikolta roolipelihahmolta, Pakistadissa on käynnissä kommunistinen vallankumous, joka toteutuessaan tulee johtamaan tuhansiin kuolemiin ja varsinkin Derka Mojen kuolemaan. Tästä huolimatta Moje on ilmaissut tukensa konfliktin aloittaneelle kommunistiselle valtiolle.

//well that escalated quickly.... ja kiitos Mixille tuomaroinnista

Barbara barbaribus barbabant barbara barbis.

Vallu
Seuraa 
Liittynyt9.9.2015

Kastamere lähettää hävittäjälaivueen pommittaan Krinidadin kaikki sotilaallisesti merkittävät toimipisteet, eli Krinidadin ainoan lentokentän ja satamat. CMS Sumerai on myös valmis auttamaan salmen täydellisessä haltuunotossa.

;_;

@VIHTA [salaista]

Katistanin ja Khalifornian yhteydet täytyy katkaista, jotta maat eivät voisi tukea toisiaan. Khalifornialaisia aluksia täytyy estää seilaamasta Jäämerelle, jota kauttta ne pääsisivät Kurskin lahteen ja Katistanin satamoihin.

Pakistad voitaisiin suostutella auttamaan VIHTA:aa, jos maalle luvattaisiin vaikkapa apua kommunistikapinan kukistamiseen.

Tilanne on eskaloitunut liian nopeasti pääministeri Quim Santosin makuun.

"Sana on kuin nuoli, lähetettyäsi se matkaan et voi saada sitä takaisin."
- Doran Martell (?)

Sheltti
Seuraa 
Liittynyt26.2.2016

USA auttaa molempia Kastamereä ja Cestaa seuraavilla joukoilla.

Kastameren avuksi rynnistää USA:n 2. laivasto, jonka lippulaiva-aluksena toimii 18 hävittäjää tai helikopteria kuljettava USS Zürich. Laivasto sisältää myös kolme (3) sukellusvenettä, viisi (5) frigattia ja neljä (4) hävittäjää (laivaa). Sotilaat sisältyvät hintaan.

Lisäksi Cestan avuksi USA antaa viisi (5) hävittäjää sekä kolme (3) BUCK -ilmatorjuntaohjusjärjestelmää. Lisäksi Cesta saa 25 kappaletta FIND-92 Sticker -olalta laukaistavaa ilmatorjunta ohjusta. Avuksi rientää Salzburgin Prikaati (5000 miestä).

E: Ainiin, USA:lla ei olekaan tällä hetkellä pääsyä merelle... Jos USAlla voisi olla siitä huolimatta merivoimat (yhteistyössä VIHTA:n kanssa) ja kunhan Italia vapautuu, niin laivasto siirtyy täysin USA:lle)...

E2: Typoja.

Yllekirjoitus, ei alle!

Simppu12.
Seuraa 
Liittynyt15.7.2016

Hungaria julistaa Katistania ja Khaliforniaa tukien sodan Kyporialle.Maan joukot mobilisoidaan seuraavan kolmen päivän aikana.

/Onko Sjurbiaa vielä olemassa? Se on merkittynä karttaan, mutta muistelisin Kunkun puhuneen jotain sen lakkauttamisesta./

~ Simppu12 ~

Bubbleduck
Seuraa 
Liittynyt24.12.2014

Krinidad ihmettelee, miksi Kastamere aikoo hyökätä, sillä Krinidad ei ole vielä tehnyt mitään muuta kuin julistanut sodan.

------------------------------------------------------------------------------

Pakistad ilmoittaa liittyvänsä sotaan Asraelin puolelle ja julistaa sodan Kyporialle sekä Kastamerelle. Syy tähän toimenpiteeseen on vielä hämärän peitossa.

Bu matn tarjima qilingan

Sivut

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat