Tietohommeli

Seuraa 
Liittynyt12.11.2015

Tämä aihe on sellainen, minne te muut käyttäjät saatte kirjoitella tietoa erilaisista Ankkoihin liittyvistä aiheista (esim. Mikki Hiiri, Taskukirjat, Carl Barks)

Joka kuukausi seuraa äänestys, jossa äänestetään kuukauden paras kirjoittaja. Käyttäjät äänestävät toista käyttäjää, joka on mielestään tehnyt parhaan tietopaketin. Voittaja on tietenkin eniten ääniä saanut.

Muistakaa, että aihe ei saa olla mikään muu kuin Ankkalinnaan liittyvä.

Voittaja nimitetään kuukauden Tietäjäksi. Ensimmäinen äänestys tämän kuukauden lopussa.

Jos säännöistä on kysyttävää, kysy pois.

Kommentit (12)

Vierailija

vanillaninja kirjoitti:

MAMMONA kirjoitti:Tämä aihe on sellainen, minne te muut käyttäjät saatte kirjoitella tietoa erilaisista Ankkoihin liittyvistä aiheista (esim. Mikki Hiiri, Taskukirjat, Carl Barks) &lt;br /&gt;<br />

&lt;br /&gt;<br />

Joka kuukausi seuraa äänestys, jossa äänestetään kuukauden paras kirjoittaja. Käyttäjät äänestävät toista käyttäjää, joka on mielestään tehnyt parhaan tietopaketin. Voittaja on tietenkin eniten ääniä saanut. &lt;br /&gt;<br />

&lt;br /&gt;<br />

Muistakaa, että aihe ei saa olla mikään muu kuin Ankkalinnaan liittyvä. &lt;br /&gt;<br />

&lt;br /&gt;<br />

Voittaja nimitetään kuukauden Tietäjäksi. Ensimmäinen äänestys tämän kuukauden lopussa.&lt;br /&gt;<br />

&lt;br /&gt;<br />

Jos säännöistä on kysyttävää, kysy pois.

Miten tuohon voi vastata?(Ei pahalla.)

No tietenkin kirjoittamalla tietoa jostain aiheesta! Etsi tietoa vaikka netistä, kirjoista ja muista ja muotoile yvään muotoon...

Vierailija

MAMMONA kirjoitti:Tämä aihe on sellainen, minne te muut käyttäjät saatte kirjoitella tietoa erilaisista Ankkoihin liittyvistä aiheista (esim. Mikki Hiiri, Taskukirjat, Carl Barks) <br />

<br />

Joka kuukausi seuraa äänestys, jossa äänestetään kuukauden paras kirjoittaja. Käyttäjät äänestävät toista käyttäjää, joka on mielestään tehnyt parhaan tietopaketin. Voittaja on tietenkin eniten ääniä saanut. <br />

<br />

Muistakaa, että aihe ei saa olla mikään muu kuin Ankkalinnaan liittyvä. <br />

<br />

Voittaja nimitetään kuukauden Tietäjäksi. Ensimmäinen äänestys tämän kuukauden lopussa.<br />

<br />

Jos säännöistä on kysyttävää, kysy pois.

Miten tuohon voi vastata?(Ei pahalla.)

Vierailija

MAMMONA kirjoitti:

vanillaninja kirjoitti:

MAMMONA kirjoitti:Tämä aihe on sellainen, minne te muut käyttäjät saatte kirjoitella tietoa erilaisista Ankkoihin liittyvistä aiheista (esim. Mikki Hiiri, Taskukirjat, Carl Barks) &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Joka kuukausi seuraa äänestys, jossa äänestetään kuukauden paras kirjoittaja. Käyttäjät äänestävät toista käyttäjää, joka on mielestään tehnyt parhaan tietopaketin. Voittaja on tietenkin eniten ääniä saanut. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Muistakaa, että aihe ei saa olla mikään muu kuin Ankkalinnaan liittyvä. &amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Voittaja nimitetään kuukauden Tietäjäksi. Ensimmäinen äänestys tämän kuukauden lopussa.&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Jos säännöistä on kysyttävää, kysy pois.

Miten tuohon voi vastata?(Ei pahalla.)

<br />

No tietenkin kirjoittamalla tietoa jostain aiheesta! Etsi tietoa vaikka netistä, kirjoista ja muista ja muotoile yvään muotoon...

Siis miten tuohon viestiin voi vastata?

Vierailija

vanillaninja kirjoitti:

MAMMONA kirjoitti:

vanillaninja kirjoitti:

MAMMONA kirjoitti:Tämä aihe on sellainen, minne te muut käyttäjät saatte kirjoitella tietoa erilaisista Ankkoihin liittyvistä aiheista (esim. Mikki Hiiri, Taskukirjat, Carl Barks) &amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Joka kuukausi seuraa äänestys, jossa äänestetään kuukauden paras kirjoittaja. Käyttäjät äänestävät toista käyttäjää, joka on mielestään tehnyt parhaan tietopaketin. Voittaja on tietenkin eniten ääniä saanut. &amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Muistakaa, että aihe ei saa olla mikään muu kuin Ankkalinnaan liittyvä. &amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Voittaja nimitetään kuukauden Tietäjäksi. Ensimmäinen äänestys tämän kuukauden lopussa.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Jos säännöistä on kysyttävää, kysy pois.

Miten tuohon voi vastata?(Ei pahalla.)

&lt;br /&gt;<br />

No tietenkin kirjoittamalla tietoa jostain aiheesta! Etsi tietoa vaikka netistä, kirjoista ja muista ja muotoile yvään muotoon...

Siis miten tuohon viestiin voi vastata?

Siis tuohon ekaan lähettämääsi viestiin ymmärrätkö?

Vierailija

vanillaninja kirjoitti:

MAMMONA kirjoitti:

vanillaninja kirjoitti:

MAMMONA kirjoitti:Tämä aihe on sellainen, minne te muut käyttäjät saatte kirjoitella tietoa erilaisista Ankkoihin liittyvistä aiheista (esim. Mikki Hiiri, Taskukirjat, Carl Barks) &amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Joka kuukausi seuraa äänestys, jossa äänestetään kuukauden paras kirjoittaja. Käyttäjät äänestävät toista käyttäjää, joka on mielestään tehnyt parhaan tietopaketin. Voittaja on tietenkin eniten ääniä saanut. &amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Muistakaa, että aihe ei saa olla mikään muu kuin Ankkalinnaan liittyvä. &amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Voittaja nimitetään kuukauden Tietäjäksi. Ensimmäinen äänestys tämän kuukauden lopussa.&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Jos säännöistä on kysyttävää, kysy pois.

Miten tuohon voi vastata?(Ei pahalla.)

&lt;br /&gt;<br />

No tietenkin kirjoittamalla tietoa jostain aiheesta! Etsi tietoa vaikka netistä, kirjoista ja muista ja muotoile yvään muotoon...

Siis miten tuohon viestiin voi vastata?

No, ei siihen ole tarkoitus oikein vastata... Tänne siis kirjoitetaan tietoa tai äänestetään tai kysytään säännöistä. Joko selvisi...?

Vierailija

MAMMONA kirjoitti:

vanillaninja kirjoitti:

MAMMONA kirjoitti:

vanillaninja kirjoitti:

MAMMONA kirjoitti:Tämä aihe on sellainen, minne te muut käyttäjät saatte kirjoitella tietoa erilaisista Ankkoihin liittyvistä aiheista (esim. Mikki Hiiri, Taskukirjat, Carl Barks) &amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Joka kuukausi seuraa äänestys, jossa äänestetään kuukauden paras kirjoittaja. Käyttäjät äänestävät toista käyttäjää, joka on mielestään tehnyt parhaan tietopaketin. Voittaja on tietenkin eniten ääniä saanut. &amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Muistakaa, että aihe ei saa olla mikään muu kuin Ankkalinnaan liittyvä. &amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Voittaja nimitetään kuukauden Tietäjäksi. Ensimmäinen äänestys tämän kuukauden lopussa.&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

&amp;amp;amp;lt;br /&amp;amp;amp;gt;&amp;amp;lt;br /&amp;amp;gt;&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

Jos säännöistä on kysyttävää, kysy pois.

Miten tuohon voi vastata?(Ei pahalla.)

&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;<br />

No tietenkin kirjoittamalla tietoa jostain aiheesta! Etsi tietoa vaikka netistä, kirjoista ja muista ja muotoile yvään muotoon...

Siis miten tuohon viestiin voi vastata?

<br />

No, ei siihen ole tarkoitus oikein vastata... Tänne siis kirjoitetaan tietoa tai äänestetään tai kysytään säännöistä. Joko selvisi...?

Eikö tämä keskustelu juttu oo sitä varten että täällä myös vastataan eikä vain lähetetä tietoviestejä? Siksi minusta tämä on tuha aihe (Ei pahalla).

Vierailija

No ei tämä nyt ole mikään vastailuaihe. Lue säännöt, ja älä lähetä viestejä ollenkaan, jos et tietoa lähetä.

Vierailija

MAMMONA kirjoitti:En nyt oikein tajua... :@

Tiedän kyllä oikein hyvin sen että et tiedä en minäkään nyt oikein ymmärrä sua.

Vierailija

MAMMONA kirjoitti:No ei tämä nyt ole mikään vastailuaihe. Lue säännöt, ja älä lähetä viestejä ollenkaan, jos et tietoa lähetä.

Olen kyllä lukenut säännöt.

Vierailija

No, sano nyt tämän viimeisen, kerran. Älä lähetä turhia viestejä, vaan TIETOA.

No niin, seuraavan viestin on parasta olla tietoa tai muuta asiallista, tai lopetan kommentoimisen.

Vierailija

MAMMONA kirjoitti:No, sano nyt tämän viimeisen, kerran. Älä lähetä turhia viestejä, vaan TIETOA. <br />

<br />

No niin, seuraavan viestin on parasta olla tietoa tai muuta asiallista, tai lopetan kommentoimisen.

No en lähetäkkään en vain ymmärrä sua. Lähen nyt pois koneelta.

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat