Ärsyttävän asiallisten käyttäjien topic

Seuraa 
Liittynyt12.11.2015

Tässä on topic, joka on tarkoitettu niille jotka saavat päänsärkyä sellaisten käyttäjien viesteistä, jotka on kirjoitettu (kamalaa!) puhekielellä, ovat liian lyhyitä jne.

Tämän topicin säännöt:

-kirjoita aina ja vain kirjakielellä

-viestin pituus pitää olla aina väh. yli 1000 merkkiä, alle 1000 merkin viestit ovat spämmiä.

-Topicissa voidaan keskustella mistä vaan.

-Tämä eroaa off-topicista siinä, että täällä ei hyväksytä niitä kamalia, lyhyitä ja puhekielellä kirjoitettuja viestejä.

-Olkaa rauhallisia, älkää riidelkö tai sanoko mitään negatiivista tästä topicista. Älkää kyseenalaistako tätä topicia, älkää kertoko mielipidettänne ellei sen perustelut ole vähintään 10 000 merkin mittaisia.

Kommentit (1)

Vierailija

Ensinnäkin haluaisin huomauttaa SuurSorsalle eräitä asioita liittyen hänen kielenkäyttöönsä viestissään. Oletteko tietoinen siitä, että suomen kielessä ei oikeinkirjoitussääntöjen mukaan ole yhtäkään sanaa, jossa olisi iso kirjain keskellä? Toiseksi, viestinne viimeisessä lauseessa on kieliopillinen virhe. Suomessa, kuten niin monissa muissakin kielissä, ovat lauseen subjekti ja predikaatti aina samassa luvussa ja persoonamuodossa. Täten subjektin ollessa "perustelut" - kuten asian laita tässä tapauksessa on - tulisi predikaatin siis olla monikossa. Koska nyt predikaatin osana on sana "ellei", tulisi sen olla muodossa "elleivät". Samoin haluaisin huomauttaa, että käyttämillenne vierasperäisille termeille on olemassa myös oikeelliset suomenkieliset vastineet. Vaalikaamme kieltämme; sitä ei kukaan muu tee puolestamme!

Nyt pääsenkin varsinaiseen asiaan. Ajattelin pohtia hieman epistemologiaa aikaimme tunnetuimpien filosofien mietteiden pohjalta. Oletteko te, hyvät käyttäjät, sitä mieltä,että voimme saada tietoa, siis Platonin klassisen tiedon määritelmän mukaista tietoa, näkyvästä aistimaailmasta? Itse kallistuisin näet tässä kysymyksessä Kantin pohdiskelujen kannalle. Nimittäin vaikka voimmekin näennäisesti perustella hyvin väitelauseet, seuraa kysymys: mikä on hyvä perustelu?

Toisaalta myöskään emme voi täysin kattavasti määritellä sitä, mikä on totuus. Vaikka nojaisimmekin korrespondenssiteoriaan, ei kukaan voine väittää kielen täysin vastaavan maailmaamme, mistä aiheutuukin ongelma teorian toimivuudelle. Jos taas tukeudumme koherenssiteoriaan, emme voi olla varmoja, ovatko ne uskomukset, joiden avulla toisia todistamme, tosia. Niiden totuudenmukaisuus tässä tapaukessa on tosin kärjistäen ilmaistuna vain kiinni ihmisen mielipiteestä. Pragmaattinen totuusteoria taas ei voine kenenkään mielestä täysin kuvata käsitettä "totuus", ainakaan siinä mielessä, kuin sitä arkikielessä käytetään.

"Uskomus" tarkoittaa sitä, että on myös oltava olemassa jokin substanssi, jolla tämä uskomus on. Mielestäni kuitenkaan emme voi olla ollenkaan varmoja siitä, olemmeko me oikeastaan ollenkaan olemassa. Onhan mahdollista, että kaikki on vain jonkinlaista harhakuvaa, jolloin minuakaan ei välttämättä olisi olemassa. Tällöin törmäämme taas yhtäläisyyksiin Platonin ideamaailman, Kantin olioiden sinänsä sekä skeptisismin yhteneväisyyksiin, jotka näin tarkastellen alkavat mielestäni näyttää melko suurilta.

Haluaisin siis pyytää mielipiteitänne ajatusketjuuni liittyen sekä silmiäavaavia kommenttejanne, niin pitkään kuin vielä en ole päässyt pohdinnoissanne niin pitkälle, että ajattelen teidän olevan todella olemassa. Ja vielä lopuksi: muistakaa René Descartesin suuhun laitettu lausahdus, jonka varmasti kaikki tunnettekin.

PS. Ensimmäisessä kappaleessa en arvostellut viestiketjua tai sen aihetta, vaan viestin kirjoittajan oikeinkirjoitusta. Kiitän kohteliaimmin tilaisuuden järjestämisestä henkeville keskusteluille.

(Päästin isosisareni kirjoittamaan, ja hän olikin innoissaan mahdollisuudesta. Hänellä oli myös paljon painavaa asiaa.)

Viestin pituus on 3110 merkkiä.

Ketju on lukittu.

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat